DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

Dede Korkut Hikayelerinden Esinlenerek Hikaye Yazma Yarışması

        Hikâye yazma yarışmasında, öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlamak ve öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amaçlandığından bu yarışmada il geneli ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden” Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ kapsamında okudukları Dede Korkut Hikâyeleri tarzında yeni bir hikâye yazmaları beklenmektedir. Düzenlenecek yarışmalara “Dilimizin Zenginlikleri Projesi”nin uygulama kılavuzunda yer alan ve her yarışmanın özel şartnamesinde belirtildiği şekilde yarışma seviyesine uygun özel ve resmi tüm okulların öğrencilerin katılması beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

BÖLÜM 4: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

Hikâyenin Özgünlüğü 20

Hikâyenin Akıcılığı 20

Hikâyenin Kurgusu (Kişi, Yer, Zaman, Olay) 20

Kelime Zenginliği 20

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni 20

TOPLAM 100

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. İlkokul ve Ortaokul kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
  2. Yarışmaya katılan eserler, ilçelerde İlçe Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
  3. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il birincisi eser belirlenecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Tanıtım ve Duyuru 02/01/2024

Eserlerin Seçilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Tarihi 12/01/2024

İlçeden Seçilen Hikâyenin İl Mili Eğitim Müdürlüğüne Teslim Tarihi 12-17/01/2024

İl Birincisinin Seçilmesi 18/01/2024

özeL mustafa kemal okulları - 2024
PAYLAŞ