DOĞAMIZI SEVİYORUZ VE KORUYORUZ, ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE

21 Kasım 2016

DOĞAMIZI SEVİYORUZ VE KORUYORUZ, ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE

OKUL : ANTALYA ÖZEL MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU

ETKİNLİK TARİHİ: 14.11.2016

ETKİNLİĞE KATILANSINIFLAR: 5-A, 5-B, 6-A, 6-B, 7-A, 7-B

 

ETKİNLİK KONUSU:”TURMEPA” (TEMİZ DENİZ DERNEĞİ)

”DENİZLERİN KORUNMASI”SUNUMU

Antalya Özel Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri EkolOkul çalışmaları ve Fen Bilimleri dersi;

Biyo-çeşitliliğindoğal yaşam için önemini sorgular kazanımları çerçevesinde ”Temiz Deniz” etkinliğini gerçekleştirdiler ve bu çerçevede Turmepagörevlisi Tuğba Gökay;

-Denizlerimizitehdit eden faktörler ve kirlilik düzeyleri,

-Denizlerimizibesleyen su kaynaklarımız,

-Denizlerimizintuzluluk oranları,

-Denizlerimizadlarını nereden aldılar,

-DenizlerimizinBiyo-çeşitlilik durumları,

Denizlerimizinkıyı uzunlukları konularında  sunumyaparak öğrencilerimizi bilinçlendirdiler.

Tuğba Gökay: İnsan ile doğa arasında denge kurulması, doğalkaynakları tüketmeden gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanması hepimizingörevidir, bu farkındalık eğitimi ile denizlerimizin korunmasına yönelik bilinçve farkındalık düzeyini artırmayı amaçladık dedi.

Öğrencilerimiz heyecanlayapılan sunumu izlediler.

Etkinlik Eko Okul Koordinatöröğretmenin katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi.

 

“DOĞAMIZISEVİYORUZ VE KORUYORUZ, ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE”