HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Okulumuz ilk adımının okul öncesi eğitim ile başlayacağı düşüncesinden yola çıkarak hareket etmektedir. Bu anlamda okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar emin adımlarla ve yeni bir solukla Antalya’da yerini almaktadır. Eğitimin her kademesinde öğrenmeye merak duyan, araştıran ve sorumluluk alabilen öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

Akademik donanıma sahip, nitelikli, deneyimli, yaratıcı ve güler yüzlü eğitim kadrosu ile Gez-gör-yaşa-öğren felsefesinden yola çıkılarak, bilgilerin kitap sayfalarından günlük hayata aktarılması sağlanmaktadır.

VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; 

Eğitim ve öğretimde, ülkemizde ve dünyada örnek ve öncü okul olmak;  

Bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanan ve aynı zamanda üreten öğrenciler yetiştirmek; 

Yabancı dile önem vererek öğrencilerin uluslararası eğitim ve öğretim programlarından da yararlanmalarını sağlamak; 

Yenilikçi eğitim – öğretim programları hazırlamak, geliştirmek ve bu programları diğer eğitim kurumları ile paylaşmak; 

Öğrencilerimizi; ulusal ve evrensel değerlere sahip, farklı kültürlere saygılı, anadiline hakim, yabancı dillere önem veren, uluslararası eğitim – öğretim programlarından yararlanabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, lider bireyler olarak yetiştirmek; 

Toplumsal sorumluluk bilinciyle ülkesine, ailesine, yaşadığı fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı, nesiller ve düşünen bireyler yetiştirmek; 

Bilimin ışığında teknolojik gelişmeleri takip eden, gerçekçi ve bilimsel değerlendirmeler yapma anlayışıyla çalışan bireyler yetiştirmek; 

Eğitimde bütünsellik ilkesiyle çocuklarımıza farklı imkanlar sunarak bilim, spor, sanat ve kişisel gelişim alanlarında  dinamik bir eğitim sistemi ile çocukların ruhsal, duygusal, zihinsel, bedensel gelişimlerini destekleyen bir eğitim sistemi sunmak; 

Beyin temelli öğrenim modelini benimseyip toplumsal değerlerimizi yaşatma felsefesiyle yardımseverlik, hoşgörü, dürüstlük gibi insani değerlere önem veren ve bunu adalet duygusuyla birleştiren, benimseyen bir yapıya sahip bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ

Öğrencisi, velisi, öğretmeni, çalışan ve yöneticisi ile bir bütün olmak; öğrencilerimizin özgün yeteneklerini fark edebilecekleri ortam hazırlamak; tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel kimlik taşıyan bireyler yetiştirmek; gelişmeyi ve yenileşmeyi dünya standartlarında gerçekleştirmek; Atatürk ilke ve inkılâplarının özünü benimsemiş, aydın nesiller yetiştirmek; öğrencilerimize insani değer ve yaşam becerileri kazandırarak onları hayata hazırlamaktır.

PAYLAŞ