eduGROW İLKOKUL SİSTEMİ

cambridgekare

CAMBRIDGE ASSESSMENT

Cambridge yayınları ile üç ana branşta İngilizce eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi sınıf ve seviyelerine göre Cambridge karnesi sertikalandırıyoruz.

KAZANIM SINAVLARI

Öğerencilerimize yarışmayı değil, soru çözme alışkanlığı edindirmeyi amaçlayan kazanım sınavlarımızla hem başarı durumlarımızı ölçüyor hem de kazanım eksiklerimizi Okulistik ile interaktif ders içerikleri sayesinde eğlenerek öğreniyoruz.

Nitelikli Okuma Saati

NOS ile öğrencilerimiz okuma ve anlama becerilerini geliştiriyor, Yaptıkları okumalar sonucunda hazırladıkları projeler ile notlarına katkı sağlıyorlar. Bu ders hem öğretiyor hem kazandırıyor. 🙂

SOSYAL OKULCULUK

Etkinlik takvimimiz doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilerimizle birlikte geziler düzenliyor, aktivite ve etkinliklerle dolu bir dönem geçiriyoruz. Gerek okulumuza getirdiğimiz tiyatro, sergi vb. aktivitelerimizle gerek okul dışı aktivetilerimizle dolu dolu bir yıl geçiriyoruz.

okulistik

OKULİSTİK

Bütün veliler öğrencilerinin okulda ve sınavlarda başarılı olmasını ister. Başarının basit bir kuralı var: Konuları iyi öğrenmek ve soruları çözme becerisi kazanmak. Okulistik; çok yönlü üst düzey içerikleriyle öğrencilerin emin adımlarla ilerlemesini sağlar. Velilere, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamanın huzuru kalır.

Eğlenceli Bilim

10 yıllık deneyimimizle geliştirdiğimiz hibrit modelli Eğlenceli Bilim Deney Setleri ile öğrenciler yüz yüze eğitimle okulda bilimin heyecan dolu dünyasını keşfetmeye devam ediyor. Kısacası yaparak yaşayarak öğreniyor.

ROKODEMİ - KODLAMA

Anasınfından, 7. Sınıfa kadar benimsediğimiz anlatım ilkesi olan uygulama ve oyun ile ders anlatımı sayesinde, belirli temalar içerisinde bütünleştirilmiş öğrenci içerikleri sunuyoruz.

OyunMOD

Küçüklüğümüzde sokaklarda keyifle oynadığımız ama unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarından, günümüzde oynanan alan ve sokak oyunlarına kadar öğrencilerimize bu geniş yelpazeyi ders olarak sunuyoruz.

TALES MATEMATİK MÜZESİ YARIŞMASI

Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmaları’nın amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Öğrencilerin matematik ve fen bilimlerine olan olumlu tutumlarını artırarak farkındalık yaratmayı sağlamaktır.

ECO-SHOOLS

Eco-Schools, “öğrencileri eğlenceli, eylem odaklı ve sosyal olarak sorumluluklar vererek sürdürülebilir, dünyamızın ihtiyaç duyduğu korunma ve değişime öncü olmaları için nesilller yetiştirmeyi” amaçlayan Çevre Eğitimi Vakfı’nın uluslararası bir programıdır.

TUBİTAK YARIŞMALARI

Tubitak tarafından düzelenen proje bazlı yarışmalar ve her sene düzenlediğimiz BİLİM ŞENLİĞİMİZ ile öğrencilerimiz fikirlerini projelendiriyor ve ulusal alanda okulumuzu ve kendilerini temsil etme şansı yakalıyorlar.

URFODU

URFODU Okul olarak sürekli katıldığımız, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Almanya, Kırgızistan ve Tacikistan´dan oluşan 9 ülke öğrencilerinin katıldığı bir bilgi yarışmasıdır.

BU OKULDA BİLİM VAR!

Mustafa Kemal Okulları - 2024 -
PAYLAŞ