Coğrafya Öğretiminde Hedeflerim

Coğrafya derslerinde temel hedefim; deprem,sel ve tsunami gibi doğal afetleri coğrafi açıdan inceleyerek öğrencilerin çevre bilinci kazanmasını sağlamaktır.Bununla birlikte yerleşim bölgelerinde risk analizi yapılması gibi konular önceliğimiz olmaktadır.Bu bilince sahip gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmayı hedeflemekteyim.Duyarlı bir toplum oluşturmak için iklim değişikliği,nüfus,turizm,çevre ve çok daha fazlası gereklidir. Tüm bu unsurlar coğrafyanın konularıdır. Akademik anlamda ise özellikle sınav grubu olan 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi TYT ve AYT sınavlarına hazırlarken harita çalışmalarıyla fiziki ve beşeri unsurların sorular üzerinde daha akılda kalıcı nitelikte öğretilmesi ve günlük hayatla bağdaştırarak somutlaştırılmasını sağlamaktayım.Kısaca eğitim coğrafyasız olmaz.Doğayı tanımak ve anlamak coğrafya deslerinden geçer.Ülkemiz ve geleceğimiz için coğrafyasını bilen nesiller gereklidir.

Selen ARSLAN

Coğrafya Öğretmeni

özeL mustafa kemal okulları - 2024
PAYLAŞ